Den skriftlige kommunikation

Generel information om den skriftlige kommunikation

The written communicationUanset hvilken form for kommunikation der er tale om, har afsenderen indflydelse på, hvor stor en effekt og gennemslagskraft den valgte kommunikationsform har, når man forsøger at henvende sig til et givent individ, som for eksempel kunne være en potentiel kunde. Dette gør sig gældende, uanset om det så er en medarbejder fra en given virksomhed der henvender sig til en kunde, eller om der blot er tale om to venner der taler sammen. Det kræver nemlig altid at alle led i løbet af kommunikationen skal forstå budskabet, før kommunikationen er udført effektiv.

Hvad er specielt ved skriftlig kommunikation?

Skriftlig kommunikation adskiller sig fra for eksempel en dialog, ved at der er tale om en-vejs kommunikation, hvorved budskabets modtager altså ikke har mulighed for at kunne spørge ind det skrevne, hvis der er uklarheder. Dette kan have en negativ effekt, da det kan være at modtageren tolker budskabet på en anden måde, og ikke forstår det egentlige budskab som afsenderen forsøger at signalere.

Hvordan benytter virksomheder skriftlig kommunikation?

For virksomheders vedkommende er deres skriftlige kommunikation en succes, når de formår at fange opmærksomheden hos deres målgruppe. Dette sker ved at budskabet vækker interesse hos målgruppen. Man er usikker på hvad det præcist er der fanger modtagernes opmærksomhed ved en given kampagne, men man mener at elementer som længden af ord og sætninger, antal af links, gentagelser og lignende har betydning for, om man fanger modtagerens opmærksomhed.

Da der findes et utal af måder, som man kan udforme den skriftlige kommunikation på, er virksomhederne nødt til at være klar over, hvad der præcist kigges efter ved for eksempel en kampagne, en reklame eller en artikel for at kommunikationen kan være effektiv. Derudover skal de ligeledes tage hensyn til, at søgemaskiner som for eksempel Google skal kunne finde dem.

Add Comment