Hvad er kommunikation egentlig?

Kommunikation kan kort og godt siges at være udveksling af information på den ene eller den anden måde. Kommunikation kan nemlig foregå på skrift, men kan ligeledes finde sted i form af en dialog, hvor to mennesker taler med hinanden.

Hvorfor finder kommunikation sted blandt mennesker?

What is communicationMennesket har altid kommunikeret med andre mennesker. Man kan endda sige, at kommunikationen i sig selv har spillet en stor rolle for, hvordan mennesket som en artsfælle har udviklet sig gennem historien. Kommunikation foregår i dag ikke kun, når mennesker har en samtale med hinanden ansigt til ansigt. Dette hænger sammen, at den teknologiske udvikling har haft den effekt, at det nu er muligt at kommunikere med et eller flere andre mennesker, som befinder sig på den anden side af Jorden.

Hvorfor er kommunikationen så vigtig i dagligdagen?

For virksomheders vedkommende er det vigtigt at kunne kommunikere, da de har brug for at have en eller anden form for kontakt med deres kunder. For privatpersoner er det ligeså vigtigt, da det næsten er en uundgåelig del af hverdagen, at have kontakt med andre mennesker på en eller anden måde. Det er nemlig ikke muligt for et individ at danne relationer til andre mennesker og dermed udvikle sig selv som menneske, uden at have kontakt med andre mennesker. Se blot på spædbørn, der kommunikerer med deres forældre og på den måde lærer at udtrykke sig selv senere i livet, når de interagerer med andre individer.

Når et individ har lært verbal kommunikation, kommer skriftsproget hurtigt til, men det er vigtigt at understrege, at kommunikation kan foregå på adskillige måder. Det kan for eksempel nævnes, at der ligeledes er tale om kommunikation, når politiske partier hænger valgplakater op, eller køber en reklame på en bygning, da afsenderens budskab bruges til at kommunikere med en eller flere modtagere.

Add Comment