Markedsføring på internettet

I takt med at internettet får en større og større rolle for virksomheder, men ligeledes for privatpersoner, kommer der stadig mere og mere fokus på, hvordan de forskellige aktører bedst kan udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling fører med sig. Online markedsføring er derfor blevet et vigtigt element i de fleste virksomheder den dag i dag.

Hvad dækker online markedsføring over?

Marketing on the InternetOnline markedsføring dækker over markedsføring på internettet, via sociale medier og gennem kanaler som tablets og smartphones. Markedsføringen kan herefter finde sted på flere måder. Blandt andet kan det være at virksomheden forsøger at optimere deres resultater i en given søgemaskine som for eksempel Google. Der kan dog ligeledes være tale om reklamer på eksempelvis de sociale medier, eller gennem apps til smartphones.

Hvordan finder online markedsføring sted?

Denne type af markedsføring kan finde sted på flere måder og på flere platforme. Der kan for eksempel fokuseres på at markedsføre ved hjælp af internettet eller gennem smartphones og tablets. Det er vigtigt at virksomheden er klar over, hvilke behov deres kunder har, og hvordan de bedst kan opfylde disse behov. Dette indebærer blandt andet at virksomheden beslutter, hvilke kanaler der er bedst til at opfylde kundens behov. Er der for eksempel behov for optimering af resultater i en søgemaskine, så kunden bedre kan finde virksomheden?

De sociale medier

Eksempler på sociale medier, hvor der finder markedsføring sted, kan for eksempel være LinkedIn, Facebook og Youtube. Her benytter virksomheder den form for markedsføring, der kaldes for viral markedsføring. Her sender brugere på for eksempel Facebook budskaber videre til hinanden, hvorefter budskabet spredes til en masse potentielle kunder.

For at denne form for markedsføring skal være effektiv, er det nødvendigt, at virksomheden kender målgruppens adfærd godt og derfor har et kendskab til, hvordan de vil reagere i en given situation.

Add Comment