Virksomheder og negativ omtale i medierne

negative publicity in the mediaFor virksomheder er der en del elementer som de bør undgå . Et af de vigtigste er her negativ omtale, der i sidste ende kan være noget som ødelægger en virksomheds muligheder, for at sælge deres produkt til deres kunder. Der har dog tidligere i historien været eksempler på virksomheder, der har forsøgt at benytte negativ omtale til deres egen fordel, men for de fleste virksomheders vedkommende er det et element, som de for enhver pris forsøger at undgå.

Hvordan kan negativ omtale opstå?

Negativ omtale opstår når en person af den ene eller den anden grund er blevet utilfreds med den givne virksomhed. Det kan for eksempel være, at en tidligere medarbejder føler sig uretfærdigt behandlet, eller at en kunde føler, at det produkt som vedkommende har købt, ikke lever op til forventningerne. Den utilfredse person kan derefter tage kontakt til et nyhedsmedie, som forsøger at præsentere situationen til den resterende del af befolkningen, hvis det vurderes at sagen har nyhedsværdi.

Hvordan bør virksomheder reagere når negativ omtale opstår?

Det er næsten umuligt for en virksomhed at undgå, at der på et tidspunkt i deres levetid er en kunde, der bliver utilfreds med virksomheden. Det er derfor vigtigt for en virksomhed at være i stand til at vende situationen til deres egen fordel, og derfor få noget konstruktivt ud af det. Når negativ omtale opstår, vil en virksomhed få mulighed for at genoverveje sine strategier, hvorved det kan tænkes at der bliver rettet op på de forhold i virksomheden som ikke fungerer.

Hvordan kan man undgå negativ omtale?

Den mest effektive måde er at sørge for, at kunderne ikke bliver utilfredse i første omgang, hvilket ikke altid er lige til. Undersøgelser har vist, at før en kunde tager kontakt til et nyhedsmedie som for eksempel den lokale avis, tager de ofte kontakt til den implicerede virksomhed. Her har man i virksomheden derfor en mulighed for at behandle situationen, og sørge for at den ikke udvikler sig yderligere.

Add Comment